Ängsmark
-Med hästen som kraftkälla

Vi kan göra följande för din ängsmark

  • Slåtter med hästdrag
  • Vändning och strängläggning av hö
  • Ihopsamling av hö
  • Körning med hövagn från åker till lada
  • Planering och upplägg av ängsskötsel
En äng är en källa till bland annat biologisk mångfald, fina naturupplevelser och även mat till våra djur. Om en äng slås med lie eller slåtterbalk skärs grässtrået rakt av och den skurna ytan torkar snabbt och ”läker”. Om en sedan tar bort allt gräs och tex torkar det på en hässja, kan vi sedan använda det under vinterhalvåret att mata våra djur med. En annan fördel med att ta bort gräset är att det inte kommer för mycket näring ner i marken, en äng vill ha spartanskt och magert för att frodas bäst.
 
Att skapa och bevara en slåtteräng kräver lite arbete, men när den väl är etablerad handlar det om att slå den en gång per år och ta hand om gräset.
 

Vi kan med häst och slåtterbalk slå ängar som är som minst 0.3 ha och kan även vända, stränga och samla ihop det torra höet. För mindre ytor finns möjlighet att hyra en manuell balpress för den som vill göra småbalar av gräset.