Gräsmattan
- Med hästen som kraftkälla

Vi kan göra följande för din gräsmatta

  • Gräsklippning

Vi erbjuder gräsklippning på större grönytor med en gräsklippare som har tre till fem aggregat. Gräsklipparen drivs helt av hästkraft och varje enskilt aggregat drivs av hjul som snurrar när hästen går framåt. Det enda ljud som hörs är aggregatens snurrande när de klipper av grässtråna. 

Gräsklippning med häst lämpar sig till grönytor inne i stan såväl som i ytterkanterna. Ekipaget är relativt smidigt och klippa nära träd, rabatter och annat som finns på grönytan.  Gräsklippning med detta system lämpar sig till grönytor som sköts ca en gång per vecka, så att inte gräset blir för långt!


Vi har även möjlighet att klippa gräs med slåtterbalk, det lämpar sig för längre och magert gräs.